Archiwum | Definicje

składanie podpisu

Kim jest żyrant? Prawa i obowiązki

Żyrant, czyli zabezpieczenie finansowe kredytodawcy Żyrant to inaczej poręczyciel. Osoba, która uwiarygadnia kredytobiorcę w oczach firmy udzielającej pożyczki. Poręczenie jest jednym ze stosowanych możliwości zapewnienia sobie terminowej spłaty zobowiązania. Osoba, która godzi się na żyrowanie czyjegoś zobowiązania, bierze na siebie obowiązek jego spłaty, jeśli zadłużony z jakichkolwiek względów nie będzie wywiązywał się z zawartej umowy. […]

Kontynuuj czytanie 0
co to depozyt

Co to jest depozyt

Depozyty, czyli aktywa finansowe, znane są jako swoiste inwestycje finansowe polegające na powierzaniu środków bankowi przez depozytariusza (czyli inwestora) na określony umową czas. Z usług depozytowych klienci mogą skorzystać przede wszystkich w bankach, które zajmują się pośrednictwem finansowym. W jaki sposób banki korzystają z depozytów? Banki, aby sprawnie funkcjonować na rynku finansowym, potrzebują jak najwięcej […]

Kontynuuj czytanie 0
KNF

KNF

Komisja Nadzoru Finansowego została powołana do życia w 2006 roku i podlega bezpośrednio prezesowi rady ministrów, czyli premierowi. Już sam ten fakt potwierdza wysoką rangę Komisji w instytucjach naszego państwa. KNF jest centralnym organem administracji państwowej, a więc swoim  zasięgiem obejmuje teren całego kraju. Na czele Komisji stoi prezes, którego powołuje premier. W skład Komisji […]

Kontynuuj czytanie 0
BIG

Biuro Informacji Gospodarczej

Każda krajowa gospodarka jest podatna na wzloty i upadki. Jednak najczęstszą przyczyną tych drugich są problemy związane z tzw. spiralą zadłużenia. Spirala ta dotyczy zarówno całego państwa, jak i jego poszczególnych obywateli. Znamy to z własnego doświadczenia, gdy spłacamy jeden kredyt, zaciągając następny. Biuro Informacji Gospodarczej to instytucja, która gromadzi informacje o nierzetelnych dłużnikach. Informacje […]

Kontynuuj czytanie 0
zastaw definicja

Zastaw – definicja

Potocznie zastaw to nic innego jak forma zabezpieczenia, polegająca na tym, że wierzyciel może dochodzić swych roszczeń bez względu na to, do kogo należy zastawiana rzecz. Natomiast idąc za definicją, zastaw to ściśle mówiąc ograniczone prawo rzeczowe. Ustanawia się go między zastawnikiem (wierzycielem) a zastawcą (właścicielem zastawianej rzeczy, czyli dłużnikiem). W jakim celu ustanawia się […]

Kontynuuj czytanie 0
Definicja kredytu

Definicja kredytu

Kredyt to nic innego jak pożyczka pieniężna zaciągana w instytucji bankowej. Udzielanie zobowiązań finansowych w formie kredytu to podstawowa forma działalności tych instytucji. Zatem kredytodawcą z reguły jest bank, a kredytobiorcą osoba fizyczna. Używając języka fachowego, kredyt, to stosunek ekonomiczny między kredytodawcą a kredytobiorcą. Ogólnie rzecz biorąc transakcja przyznawania kredytu polega na przekazaniu przez kredytodawcę […]

Kontynuuj czytanie 0
nbp

NBP

Narodowy Bank Polski jest bankiem centralnym, na czele którego stoi prezes powoływany przez Sejm. Jest to więc wyższej rangi instytucja, odpowiedzialna za kreowanie polityki pieniężnej państwa poprzez utrzymanie podaży pieniądza na odpowiednim poziomie. Bank ten bezpośrednio nie udziela nam kredytów, ponieważ ta rola należy do banków komercyjnych, które NBP nadzoruje. I to pośrednio właśnie od […]

Kontynuuj czytanie 4
stopy procentowe

Stopy procentowe

To, w jakiej wysokości będziemy musieli płacić raty za kredyt, zależy m.in. od stóp procentowych. Są one obok tzw. operacji otwartego rynku, stopy rezerw obowiązkowych i interwencji na rynku walutowym, podstawowym narzędziem polityki pieniężnej banku centralnego. Jak stopy te wpływają na działanie banków komercyjnych, a tym samym na wysokość udzielanych przez nich kredytów? Zasadą jest […]

Kontynuuj czytanie 0
1

Żyrant – definicja

Żyrant, inaczej nazywany poręczycielem, to najprościej mówiąc osoba, która potwierdza możliwość spłacenia kredytu zaciągniętego przez inną osobę. W sytuacji, gdy nie będzie ona w stanie regularnie spłacać rat kredytu, żyrant zobowiązuje się robić to za nią. Zatem to swoiste przeniesienie ciężaru kredytu na osoby trzecie. Dlatego zanim zostaniemy poręczycielem, dobrze się zastanówmy czy będziemy w […]

Kontynuuj czytanie 2
4

Nominalna stopa procentowa

Każdy uczestnik rynku finansowego, kredytobiorca czy też inwestor, powinien zapoznać się z podstawowymi pojęciami z zakresu bankowości. Do tych ważniejszych terminów należy nominalna stopa procentowa. Nominalna stopa procentowa dotyczy zarówno kredytów, jak i lokat. Z definicji bowiem wynika, że stopa procentowa to miernik przychodu, jaki przysługuje posiadaczowi kapitału z racji udostępniania go innym. Jeśli więc […]

Kontynuuj czytanie 2
Co to jest pożyczka

Co to jest pożyczka

Pożyczka to umowa lub operacja, zawierana między dwoma stronami (pożyczkodawcą i pożyczkobiorcą). Dokładnie przebiega ona w ten sposób, że pożyczkodawca przekazuje środki pieniężne lub określony przedmiot pożyczkobiorcy, a ten zobowiązuje zwrócić je w określonym czasie. Pożyczka może być udzielana zarówno przez osoby fizyczne jak i instytucje. W przeciwieństwie do kredytu, oprócz pieniędzy pożyczać możemy przedmioty. […]

Kontynuuj czytanie 1
Karta debetowa

Karta debetowa

Każdy z nas doskonale zdaje sobie sprawę z tego, że życie lubi nas zaskakiwać. Szczególnie, jeśli chodzi o nieplanowane wydatki. Bywa, że bardzo często ciężko jest nam je ponieść, gdyż nie zawsze dysponuje się odpowiednią kwotą oszczędności. Właśnie z tego powodu nie trzeba bać się korzystania z nowoczesnych udogodnień, jakimi są na przykład pożyczki, zwykle […]

Kontynuuj czytanie 2
RRSO

Co to jest RRSO

RRSO, to skrót od terminu: roczna rzeczywista stopa oprocentowania. Jest to ustawowo ustalony wskaźnik, który określa każdy kredyt i pożyczkę. Wskaźnik ten uwzględnia wszystkie koszty, jakie składają się na podobne zobowiązania, mogą być nimi: prowizja, ubezpieczenia, opłaty za rozpatrzenie wniosku kredytowego, jak i inne dodatkowe opłaty. Koszty te są konieczne do uzyskania kredytu. Rzeczywiste oprocentowanie […]

Kontynuuj czytanie 3
WIBOR

WIBOR

Zaciągając kredyt w banku i podpisując umowę spotkamy się zapewne z określeniem WIBOR, która przeciętnemu zjadaczowi chleba niewiele mówi. Niewiele mówi, bowiem dotyczy bardziej relacji między bankami niż między bankiem a klientem. Ten ostatni w zasadzie nie ma większego wpływu na WIBOR, bo jest to nic innego jak skrót (z ang. Warsaw Interbank Offered Rate) […]

Kontynuuj czytanie 1