Banknot.pl – odnawialna linia pożyczkowa

Firma Banknot.pl to podmiot oferujący dodatkowe środki w formie odnawialnej linii pożyczkowej. Jest to rozwiązanie nietypowe na rynku pożyczek pozabankowych, jednak zyskuje uznanie wśród coraz większej grupy osób. Sam proces ubiegania się o pożyczkę do najtrudniejszych nie należy. Kiedy firma zaakceptuje nasz wniosek zostaniemy o tym poinformowani i już możemy korzystać z dodatkowych środków. Z racji tego, że pożyczka ma charakter odnawialny, to każda spłata zadłużenia zwiększa kapitał dostępny do ponownej wypłaty. Mówiąc wprost im więcej oddamy tym więcej możemy pożyczyć. Zastanówmy się, na czym to polega.

pieniądze w  tylnej kieszeni spodni
Odnawialna linia pożyczkowa to oferta firmy Banknot.pl.

Pierwsza wypłata środków nam przyznanych następuje w chwili, gdy akceptujemy ofertę, jaką otrzymaliśmy od firmy Banknot.pl. Kwota, jaka została nam przyznana automatycznie jest przelewana na nasz rachunek bankowy. Jeśli zechcemy zlecić kolejną wypłatę, to najpierw musimy spłacić, choć część zadłużenia, która natychmiastowo stanie się dostępna do ponownej wypłaty. Wyjaśnijmy na przykładzie. Otrzymujemy w ramach odnawialnej linii pożyczkowej 5000 złotych. Akceptujemy ofertę, tak więc cała kwota znajduje się na naszym rachunku bankowym. Po tygodniu udaje nam się spłacić 2000 złotych, czyli nasze zadłużenie maleje do 3000 złotych, a z racji na odnawialny charakter pożyczki, spłacone 2000 złotych stają się znowu dla nas dostępne. Pieniądze spłacone mogą zostać natychmiast na nowo pobrane. Oczywiście wszystko to kosztuje i od każdej wypłaconej kwoty naliczane są odsetki. Należy jednak pamiętać, że zawsze operujemy w granicach kwoty, jaka została nam przyznana (w podanym przykładzie 5000 zł). Drugą i każdą kolejną wypłatę zlecamy samemu poprzez nasz profil, który został utworzony na portalu banknot.pl. Dobrym rozwiązaniem jest wykorzystywanie przez firmę usługi szybkich przelewów, która zapewnia transfer pieniędzy na nasz rachunek bankowy w bardzo szybkim czasie.

System spłat jest dobrze rozwiązany i opiera się na tych samych zasadach, co spłaty karty kredytowej. Raz w miesiącu, na koniec okresu rozliczeniowego (okres rozliczeniowy uzgadniamy z firmą podczas podpisywania umowy) otrzymujemy wyciąg z informacjami dotyczącymi naszej pożyczki. Znajdziemy tam pozycję mówiącą nam ile wynosi kwota minimalna, która musi zostać spłacona w określonym terminie. Z jednej strony pozwala to nam na spłatę jedynie niewielkiej części zobowiązań, z drugiej jednak na koniec i tak musimy spłacić całość, a kwoty minimalne zwiększają tylko koszt kredytu. Dobrze rozważmy nasz plan działania, tak by niepotrzebnie nie tracić pieniędzy.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *