Jakie warunki trzeba spełnić, by dostać szybką pożyczkę?

Powszechny dostęp do Internetu sprawia, że powstaje coraz więcej usług dostępnych całkowicie online. Do jednych z najpopularniejszych w ostatnim czasie zaliczyć należy szybkie pożyczki, które można zaciągnąć bezproblemowo nawet w ciągu kilkunastu minut. To sprawia, że takie usługi coraz częściej prześcigają pod względem atrakcyjności ofertę tradycyjnych banków. Trzeba jednak pamiętać, że również w przypadku pożyczek zaciąganych przez Internet w parabankach, należy spełnić określone warunki. Jakie konkretnie?

Minimum formalności = szybsza pożyczka

W przypadku szybkich pożyczek udzielanych przez Internet, wszelkie formalności są zoptymalizowane tak, aby klient mógł uzyskać pieniądze w jak najkrótszym czasie, zatem do złożenia wniosku nie jest wymagane zaświadczenie o zatrudnieniu czy uzyskiwanych zarobkach. Dane podane we wniosku są weryfikowane przez pożyczkodawcę. Warto pamiętać, że część firm udzielających pożyczek online sprawdza historię kredytową w rejestrach dłużników, takich jak BIK, ERIF czy BIG Infomonitor. Oznacza to, że w momencie ubiegania się o pożyczkę klient nie może być wpisany do tych baz, gdyż skutkiem takiego wpisu może być odrzuceniem wniosku o pożyczkę. Starając się o pożyczkę przez Internet, można mieć natomiast inne zobowiązania finansowe, należy jednak spłacać je w terminie, aby wierzyciel nie umieścił naszych danych w jednym z tych rejestrów. Warto tutaj wspomnieć, że do bazy dłużników można zostać wpisanym nie tylko za niespłacanie rat pożyczki, ale także za opóźnienia w płaceniu rachunków telefonicznych, czynszu czy alimentów. W niektórych przypadkach wierzyciele wpisują dłużnika do rejestru już po opóźnieniu w spłacie zaledwie dwóch rat.

Jakie jeszcze warunki należy spełnić, aby móc ubiegać się o pożyczkę online?

Chcąc ubiegać się o pożyczkę online, warto sprawdzić, jakie warunki określają poszczególne firmy pozabankowe. Jeżeli na stronie nie ma podanych żadnych warunków i dodatkowo wymagane są wysokie przelewy weryfikacyjne, może oznaczać to, że firma wyłudza dane i pieniądze od swoich potencjalnych klientów. Warunki udzielania pożyczki i jej spłaty powinny być wyraźnie opisane na stronie internetowej firmy pożyczkowej. Zazwyczaj wymagane jest obywatelstwo polskie oraz brak wpisów w rejestrach dłużników. Oprócz tego coraz więcej parabanków wyznacza dolną granicę wieku dla osób, którym udziela pożyczek. Przykładowo w przypadku serwisu Vippo jest to 25 lat. Część firm udziela pożyczek osobom młodszym, które skończyły 21 lat, ale wówczas mogą one ograniczyć dostępność pożyczanej kwoty. Takie ograniczenie zostało wprowadzone ze względu na to, że młodsze osoby, które dopiero zaczynają swoje życie zawodowe, często nie mają żadnej historii kredytowej lub są zatrudnione na umowę o dzieło czy zlecenie, co uniemożliwia pożyczkodawcy szybkie zweryfikowanie danych, a co się z tym wiąże – spowolni lub wstrzyma udzielenie ekspresowej pożyczki online. W większości serwisów internetowych, za pośrednictwem których można zaciągnąć szybką pożyczkę, nie jest wymagane natomiast poręczenie, co również przyspiesza formalności związane z rozpatrzeniem wniosku o pożyczkę złożonego przez klienta.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *