Kim jest żyrant? Prawa i obowiązki

Żyrant, czyli zabezpieczenie finansowe kredytodawcy

Żyrant to inaczej poręczyciel. Osoba, która uwiarygadnia kredytobiorcę w oczach firmy udzielającej pożyczki. Poręczenie jest jednym ze stosowanych możliwości zapewnienia sobie terminowej spłaty zobowiązania. Osoba, która godzi się na żyrowanie czyjegoś zobowiązania, bierze na siebie obowiązek jego spłaty, jeśli zadłużony z jakichkolwiek względów nie będzie wywiązywał się z zawartej umowy. Taka osoba własnym podpisem gwarantuje spłatę pożyczki lub na przykład weksla.

Niezależnie od tego jaki jest powód zaniechania spłaty zobowiązania, kredytodawca może żądać od osoby żyrującej przejęcia na siebie tego obowiązku.

Prawo do informacji

Poręczyciel ma także swoje prawa. Może kontrolować przebieg spłacania pożyczki przez zadłużonego, a także zażądać, aby kredytobiorca przedstawił mu informację na temat aktualnego stanu spłaty pożyczki. Poręczyciel ma także prawo do otrzymywania natychmiastowej informacji o problemach w spłacie kredytu. To kredytobiorca powinien powiadomić swojego żyranta o tym, że rata nie została uiszczona lub, że jej spłata nastąpi z opóźnieniem.

składanie podpisu
Bycie żyrantem to duży obowiązek i dobre zabezpieczenie dla banku.

Jeśli żyrant przejmuje zobowiązanie i zostaje obarczony koniecznością spłaty pożyczki przez bank lub firmę kredytową, jednocześnie może ubiegać się na drodze prawnej o zwrot wypłaconych pieniędzy od swojego wierzyciela. Kredytobiorca, którego pożyczkę zgodził się on podżyrować, staje się w tej sytuacji jego wierzycielem.

Kiedy powinno się odmówić?

W polskiej kulturze odmowa pomocy przyjacielowi, rodzinie, czy znajomym w trudnej sytuacji finansowej nie jest dobrze oceniana. Nierzadko trudno jest wykazać się asertywnością i po prostu nie zgodzić się na poręczenie czyjegoś kredytu. Mimo uczucia niepewności, czasem także świadomości zagrożenia, decydujemy się na przyjęcie zobowiązania.

Warto jest jednak taką decyzję dokładnie przemyśleć i nie podejmować jej pochopnie. Sytuacji, w których konieczność spłaty zobowiązania zostanie przerzucona na żyranta, jest bardzo wiele. Może to być perfidne unikanie spłaty kredytu przez zadłużonego, ale także faktyczna niemożność dalszego regulowania zobowiązań. Zdarza się również, że losowy wypadek uniemożliwi kredytobiorcy dalszą spłatę pożyczki. W każdym z tych przypadków żyrant zostanie obciążony kontynuowaniem regulowania zadłużenia.

Ważne jest więc by żyrować czyjeś kredyty tylko wtedy, kiedy jesteśmy pewni, że w sytuacji koniecznej będziemy w stanie przejąć jego spłatę. Taka sytuacja nie powinna finansowo pogrążać poręczyciela.

Jeśli żyrant nie spłaca kredytu…

Jeżeli poręczyciel nie odpowiada na wezwania do spłaty pożyczki wysyłane przez bank lub firmę pożyczkową, możliwe jest przekazanie sprawy do komornika. Banki i firmy pożyczkowe nie obawiają się skorzystać z tej możliwości jeśli raty kredytu nie są spłacane. Należy podkreślić, że według przepisów Kodeksu Cywilnego, w momencie podpisania poręczenia, żyrant staje się tak samo odpowiedzialny za regulowanie zobowiązania co kredytobiorca. Zajęcia komornicze dóbr lub wynagrodzenia mogą więc dotyczyć także jego.

Doświadczenia z poręczeniami czyichś kredytów mogą być bardzo różne. Warto podzielić się z innymi swoimi przemyśleniami na ten temat.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *