NetCredit

Okres: do 30 dni | Kwota: Od 300 do 2100 zł

Na pożyczkę w NetCredit mogą liczyć osoby, które posiadają status obywatela polskiego, mieszkają na terenie Polski oraz mieszczą się w przedziale wiekowym 20-65 lat. Pożyczkobiorcy nie mogą również zalegać ze spłatą zobowiązań finansowych na rzecz innych firm oraz banków.

W ramach pierwszej pożyczki interesanci mogą zaciągnąć kwotę 150, 300 lub 600 zł na okres 14 lub 30 dni i nie ponoszą za nią żadnych opłat z tytułu prowizji. Większe kwoty dostępne są dopiero po terminowym spłaceniu pierwszej pożyczki. Żeby jednak w ogóle zaciągnąć pożyczkę, klienci muszą zarejestrować się w serwisie i dokonać jednorazowej opłaty początkowej w wysokości 1 zł. Wnioski rozpatrywane są natychmiast, a wypłata pożyczki najczęściej odbywa się w czasie nie przekraczającym 60 minut (czas realizacji uzależniony jest od tego, w którym banku pożyczkobiorca posiada swój rachunek).

Ponadto, pożyczkobiorcy mogą skorzystać z możliwości przedłużania okresu spłaty odpowiednio o 14 lub 30 dni (maksymalnie do 12 miesięcy). Warunkiem przedłużenia jest spłata odsetek, składki ubezpieczeniowej oraz stosownej prowizji. W tym samym czasie interesanci nie mogą podjąć drugiej pożyczki – warunkiem jest terminowa spłata poprzedniego zadłużenia. W przypadku wyrażenia chęci wcześniejszej spłaty pożyczki, interesanci mogą tego dokonać w dowolnym momencie przed upłynięciem ustalonego w umowie kredytowej okresu.
W sytuacji, kiedy petent posiada niespłaconą pożyczkę w banku bądź w innym parabanku, może zaciągnąć pożyczkę w NetCredit pod warunkiem braku opóźnień w jej spłacie lub braku wpisu do rejestru dłużników. Pożyczkobiorcy mogą również skorzystać z systemu premiowego – za każdą osobę, która została zaproszona i zdecydowała się na pożyczkę, NetCredit przyznaje premię w wysokości 50 zł. Premia przelewana jest na konto pożyczkobiorcy.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *