Profi Credit

Okres: do 48 miesięcy | Kwota: od 1000 do 50000 zł

Oferta Profi Credit jest zdecydowanie najlepsza na rynku ze względu na swoją różnorodność i dostępność wysokich kwot. Instytucja ta posiada przede wszystkim przygotowane pakiety pożyczkowe zarówno dla klientów indywidualnych, jak też i dla przedsiębiorców czy rolników.

Klienci indywidualni liczyć mogą na dwa pakiety:
Standardowa pożyczka konsumencka – wartość pożyczki wynosi od 1000 zł do 10000 zł, natomiast termin spłaty kształtuje się w przedziale od 12 do 48 miesięcy. Pożyczkobiorcy nie są weryfikowani w Biurze Informacji Kredytowej, mają również możliwość darmowego odroczenia spłaty rat na 3 miesiące. Pieniądze mogą być przeznaczone na dowolny cel. Atrakcyjnym rozwiązaniem jest także możliwość sumowania dochodów, zarówno swoich pochodzących z różnych udokumentowanych źródeł, jak i dochodów współmałżonka. Klienci muszą posiadać jednak stały dochód nie mniejszy niż 800 zł netto, powinni także być obywatelami Polski, posiadać stałe źródło utrzymania oraz nie podlegać windykacji. Pieniądze dostarczane są z obsługą domową, zaś spłata zadłużenia odbywa się za pomocą stałego zlecenia przelewu bankowego.

Prosta pożyczka konsumencka – skierowana jest dla osób, które spotkały się z decyzją odmowną przy ubieganiu się o standardową pożyczkę konsumencką lub do tych, które potrzebują szybkiego przypływu dodatkowych funduszy w mniejszej kwocie. Wartość pożyczki mieści się w granicach od 500 do 1300 zł, natomiast okres kredytowania wynosi 6 lub 12 miesięcy. W tym przypadku klienci nie są również sprawdzani w Biurze Informacji Kredytowej. W wymaganych dokumentach znajduje się jedynie oświadczenie o dochodach. Pożyczkę można podjąć bez wizyty domowej, jej spłata odbywać się jednak musi za pomocą stałego zlecenia przelewu bankowego.

Przedsiębiorcy i rolnicy mogą natomiast liczyć na:
Prostą pożyczkę biznesową – wartość pożyczki wynosi od 1000 zł do 5000 zł, przyznawana jest na okres 12 miesięcy. Wnioski podlegają indywidualnej analizie, natomiast w dokumentach wymagane jest oświadczenie o zarobkach oraz potwierdzenie zapłaty ostatniej składki ZUS lub zaświadczenie o niezaleganiu z tego tytułu. Wiek pożyczkobiorcy musi znajdować się w przedziale 30-65 lat, do podjęcia zadłużenia nie jest wymagana obecność poręczyciela ani informacje o naszym stanie cywilnym.

Pożyczkę biznesową na start – w jej ramach pożyczkobiorcy liczyć mogą na kwoty od 5000 zł do 15000 zł. Termin spłaty wynosi do 12 do 36 miesięcy (poniżej 12 miesięcy dla osób prowadzących działalność gospodarczą). Główną cechą tego produktu finansowego jest możliwość zmniejszenia kosztów pożyczki poprzez zabezpieczenie jej hipoteką. Wiek pożyczkobiorcy musi mieścić się w przedziale od 28 do 65 lat. W wymaganych dokumentach poza kserokopią dowodu osobistego musi się znaleźć także aktualny wyciąg z konta bankowego oraz kopia wpisu do CEIDG.

Pomostową pożyczkę biznesową – pożyczka ta to możliwość zaciągnięcia kwoty od 5000 do 24000 zł na okres od 1 do 11 miesięcy. Także tutaj pożyczkobiorcy mogą skorzystać z darmowego odroczenia rat oraz negocjować koszty pożyczki poprzez zabezpieczenie jej hipoteką. Warunkiem otrzymania środków jest udokumentowanie regularnych miesięcznych dochodów oraz prowadzenie działalności gospodarczej przez minimum rok. Wiek pożyczkobiorcy nie może być niższy niż 28 lat, ale nie wyższy niż 65 lat. Wśród wymaganych dokumentów musi się znaleźć aktualny wyciąg z konta bankowego oraz kopia wpisu do CEIDG.

Celową pożyczkę biznesową – pożyczka przyznawana jest na kwotę od 5000 zł do 50000 zł na okres od 12 do 48 miesięcy. Interesanci mają możliwość zmniejszenia kosztów pożyczki poprzez zabezpieczenie jej hipoteką oraz skorzystać z możliwości darmowego odroczenia rat. Do zaciągnięcia pożyczki nie jest wymagany poręczyciel, jednak pożyczkobiorca musi udokumentować prowadzenie działalności gospodarczej przez ostatni rok. Wśród wymaganych dokumentów powinny znaleźć się: aktualny wyciąg z konta bankowego oraz kopia wpisu do CEIDG.

Prostą pożyczkę dla rolników – wartość pożyczki wynosi od 1000 zł do 5000 zł, natomiast termin spłaty to 12 miesięcy. Pieniądze mogą być przeznaczone na dowolny cel. Podstawą do przyznania pożyczki musi być wiek pożyczkobiorcy mieszczący się w przedziale 30-65 lat, musi on również potwierdzić zapłatę składek KRUS za ostatni kwartał. Wśród wymaganych dokumentów muszą się także znaleźć: zaświadczenie o niezaleganiu z opłatą składek, ostatni dowód wpłaty podatku rolnego lub zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach, oświadczenie o dochodzie czy potwierdzenie posiadania rachunku w banku.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *