SMS365

Okres: do 30 dni | Kwota: Od 200 do 2000 zł

Pożyczkę w SMS 365 zaciągnąć można za pośrednictwem wiadomości sms, co dla większości osób może być bardzo wygodnym rozwiązaniem. O pożyczkę może ubiegać się każdy, kto posiada status polskiego obywatela i mieści się w przedziale wiekowym 20-65 lat.

Ponadto ubiegający się o pożyczkę powinien posiadać konto bankowe, aktywny telefon komórkowy oraz nie mieć żadnych niespłaconych kredytów czy pożyczek (petent nie może również figurować w żadnym rejestrze długów).

Minimalny okres kredytowania wynosi 15 dni, natomiast maksymalny – 30. W przypadku niemożności terminowej spłaty pożyczkobiorcy mogą ubiegać się o przedłużenie terminu za dodatkową opłatą (przedłużenie obowiązuje na 15 lub 30 dni). Maksymalna kwota pożyczki w wysokości 2000 zł dostępna jest dopiero po podjęciu i punktualnym spłaceniu czterech wcześniejszych pożyczek z tej firmy. Dlatego w ramach pierwszej pożyczki klienci SMS 365 mogą podjąć kwotę odpowiednio wynoszącą: 200, 300 lub 620 zł. Druga pożyczka udzielana jest na kwotę 930 zł, trzecia – 1250 zł, czwarta – 1500 zł. W ramach świadczeń finansowych pożyczkobiorcy zostają również objęci ubezpieczeniem Compensa.

Wnioski są rozpatrywane natychmiast po ich złożeniu, decyzja o przyznaniu pożyczki przychodzi w formie wiadomości sms. Żeby zostać klientem SMS 365 interesanci muszą wcześniej zarejestrować się na oficjalnej stronie parabanku i dokonać opłaty startowej w wysokości 1 gr. W SMS 365 można posiadać w danym czasie tylko jedną obowiązującą pożyczkę, jednakże instytucja ta nie wyklucza możliwości zapożyczania się w innych instytucjach lub ubiegania się o pożyczkę w momencie posiadania już jakiegoś zadłużenia w innej placówce (pod warunkiem, że nie zalega się ze spłatą).

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *