SohoCredit

Okres: do 30 dni | Kwota: Od 250 do 2000 zł

Pierwsza pożyczka w SohoCredit to szansa na otrzymanie kwoty od 250 do 500 zł na okres od 7 do 30 dni. Kolejna pożyczka dostępna jest po terminowej spłacie pierwszej (progi: 250-500 zł, 550-1000 zł, 1050-1500 zł, 1550-1750 zł, 1800-2000 zł).

Pożyczkobiorcy mogą przedłużać spłatę o 7, 14 lub 30 dni – opłata za przedłużenie naliczana jest w zależności od zaciągniętej kwoty. Wnioski są rozpatrywane przez 6 dni w tygodniu w godzinach od 9 do 21. Klientem może zostać każdy, kto założy konto w serwisie i przeleje ze swojego konta bankowego opłatę rejestracyjną w wysokości 1 zł, ponadto pożyczkobiorca musi posiadać status rezydenta, być w wieku 21-65 lat oraz posiadać numer telefonu zarejestrowany na siebie.

W tym samym czasie pożyczkobiorca może korzystać tylko z jednej pożyczki. Klienci mają również możliwość wcześniejszej spłaty zadłużenia, jednakże nie wpływa to na koszty ani wysokość całkowitej sumy pozostającej do spłaty.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *