VIASMS

Okres: do 30 dni | Kwota: Od 100 do 2000 zł

VIASMS to kolejna instytucja parabankowa, która umożliwia swoim klientom uzyskanie dofinansowania za pomocą wiadomości sms.
W ramach pierwszej pożyczki klienci mogą ubiegać się o maksymalną kwotę w wysokości do 500 zł (minimalna pożyczka to 100 zł) na okres do 30 dni. Za pierwszą pożyczkę nie jest naliczana żadna prowizja, a więc spłaca się dokładnie tyle samo, ile się pożyczyło. W przypadku wyższych sum pieniędzy, dostępne są one po zaciągnięciu i terminowym spłaceniu wcześniejszych progów. Tak więc kwoty powyżej 500 zł dostępne są od drugiej pożyczki, kwoty powyżej 1100 zł – od trzeciej pożyczki, kwoty powyżej 1500 zł – od czwartej pożyczki. Okres kredytowania wynosić może w granicy od 1 do 30 dni. W razie problemów ze spłatą interesanci mogą przedłużać termin spłaty o 7, 14 oraz 30 dni, oczywiście za odpowiednią opłatą (kolejno: 39 zł, 68 zł i 115 zł).

Klientem VIASMS może zostać każdy, kto spełnia następujące wymagania: musi posiadać polskie obywatelstwo, mieścić się w przedziale wiekowym 20-65 lat, posiadać stałe źródło dochodu oraz nie może figurować w żadnym rejestrze dłużników. Podczas rejestracji na oficjalnej stronie WWW konieczne będzie również dokonanie jednorazowej opłaty początkowej w wysokości 1 gr. W jednym momencie klienci VIASMS mogą posiadać tylko jedną pożyczkę – każda kolejna jest dostępna po terminowym spłaceniu poprzedniej.

Składane wnioski o dofinansowanie rozpatrywane są natychmiast, a pieniądze w większości przypadków są przelewane po upływie 15 minut. VIASMS posiada konta w 10 bankach, ale w przypadku wypłaty funduszy na konto prowadzone w innym banku, czas realizacji wydłużony zostaje do jednego dnia roboczego.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *