Unichwilówka – informacji o firmie

Unichwilówka jest firmą oferującą szybkie pożyczki – chwilówki bez zbędnych formalności.

Opis oferty Unichwilówki

kobieta pokazuje tabletPożyczka Unichwilówki odznacza się następującymi cechami:

 • Klient musi mieć od 20 do 85 lat
 • Pożyczka na dowód
 • Wnioski rozpatrywane w ciągu 15 minut
 • Pożyczka przez Internet
 • Maksymalna kwota pożyczki do 2500 zł
 • Na dowolnie wybrany cel

Czy można spłacić pożyczkę przed terminem?

Każdy pożyczkobiorca w Polsce ma prawo spłacić zaciągnięty dług przed terminem. Również w Unichwilówce istnieje taka możliwość. Spłata przedterminowa pożyczki nie jest obarczona żadnymi dodatkowymi kosztami.

Jeśli klient spłaci pożyczkę przed terminem, Unichwilówka zwróci mu nadpłatę powstałą z wyrównania okresów pożyczkowania. Firma zastrzega sobie prawo do wypłacenia sumy w ciągu 14 dni od dnia spłaty pożyczki przez pożyczkobiorcę.

Co jeśli nie zapłaciłem jednej z rat?

Jeśli klient nie spłaca w terminie rat pożyczki naliczane są odsetki za każdy dzień zwłoki:

 • Kwota odsetek wynosi 0,5% od kwoty, która jeszcze została do spłacenia za każdy dzień opóźnienia

Zgodnie z regulaminem pożyczek dodatkowo firma zastrzega sobie prawo do informowania, różnymi drogami kontaktu, pożyczkobiorcę o zaleganiu ze spłatą pożyczki. Za każdą taką informację pożyczkobiorca zostanie obarczony dodatkowymi kosztami, w tym:

 • Upomnienie SMS – 5 zł
 • Upomnienie e-mail – 5zł
 • Upomnienie listem poleconym – 30 zł
 • Upomnienie telefoniczne – 5 zł

Pożyczkobiorca zostanie obciążony również ewentualnymi kosztami dojazdu windykatora do pożyczkobiorcy, jeśli powyższe upomnienia nie dadzą oczekiwanego rezultatu.

Jak spłacić pożyczkę w terminie?

Każdy klient, który spłaci w Unichwilówce pożyczkę w terminie może w trybie natychmiastowym starać się o następną, kolejną pożyczkę. Pożyczkę spłaca się poprzez przelewy na konto firmy:

 • Dane odbiorcy:

ul. Kasprzaka 24

01-211 Warszawa

Unichwilówka posiada trzy różne konta bankowe. Pożyczkobiorca zobligowany jest do wpłaty rat pożyczki na konto odpowiadające jego bankowi:

 • Millennium: 47 1160 2202 0000 0002 2439 5199
 • BRE:12 1140 2062 0000 5347 7600 1011
 • PKO BP (Inteligo): 20 1020 1026 0000 1402 0204 0285

Przedłużenie spłaty pożyczki

Każdy klient, który posiada okresowe trudności ze spłatą pożyczki ma możliwość przedłużenia okresu spłaty pożyczki o kolejne 30 dni. Aby przedłużyć okres pożyczki należy skontaktować się z pożyczkodawcą i ustalić kwotę opłaty o przedłużenie. Następnie należy dokonać przelewu na jedno z podanych powyżej kont. Po zaksięgowaniu wpłaty klient zostanie o tym poinformowany przez wiadomość SMS.

Zapraszamy Państwa do pozostawiania własnych opinii o działalności firmy!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *