Biuro Informacji Gospodarczej

Każda krajowa gospodarka jest podatna na wzloty i upadki. Jednak najczęstszą przyczyną tych drugich są problemy związane z tzw. spiralą zadłużenia. Spirala ta dotyczy zarówno całego państwa, jak i jego poszczególnych obywateli. Znamy to z własnego doświadczenia, gdy spłacamy jeden kredyt, zaciągając następny.

Biuro Informacji Gospodarczej to instytucja, która gromadzi informacje o nierzetelnych dłużnikach. Informacje takie mogły BIG być niegdyś zgłaszane jedynie przez banki, firmy ubezpieczeniowe i telekomunikacyjne, jednak grupę tę zwiększono o praktycznie każdego, kto nazwany jest wierzycielem (w szczególności firmy windykacyjne i fundusze sekurytyzacyjne). Jak wiemy, są to instytucje posiadające ogromną bazę dłużników, jako że jest to główny zakres ich obowiązków. Jednak nie tylko firmy mają prawo do zgłaszania dłużnika do Biura Informacji Gospodarczej. Mogą to zrobić również osoby fizyczne (np. pracownicy, klienci, konsumenci), którzy za pomocą BIG będą mogli ostrzegać inne podmioty przed nierzetelnym kontrahentem (np. sprzedawcą, pracodawcą).

Prawo to podlega jednak pewnym ograniczeniom. Możliwość zgłoszenia np. swojego pracodawcy do BIG mogłaby być formą zemsty, a nie prawdziwego świadectwa o jego nierzetelności. Zatem zanim dłużnik zostanie zarejestrowany przez Biuro Informacji Gospodarczej, musi zostać powiadomiony o tym zamiarze listem poleconym. Może się wówczas okazać, że potencjalny dłużnik nie złamał żadnych zasad spłaty swoich należności. Zasady te bowiem mówią, że do BIG zgłaszane są długi przeterminowane powyżej 60 dni, a minimalna wartość zadłużenia to 200 zł w przypadku osoby fizycznej i 500 zł w przypadku przedsiębiorcy.

W Polsce nie istnieje jedno podstawowe i nadrzędne Biuro Informacji Gospodarczej. W obrębie tej instytucji działają 3 inne, które zajmują się tym, czym BIG z natury jest. Są to spółki akcyjne, które w swojej nazwie zawierają dopisek – Biuro Informacji Gospodarczej. Należą do nich: BIG InfoMonitor S.A, Krajowy Rejestr Długów BIG S.A, a także Rejestr Dłużników ERIF BIG S.A.

Dzięki tym instytucjom możliwa jest kontrola sfery zobowiązań finansowych. Brak możliwości zaciągnięcia kolejnego kredytu powoduje, że dłużnik szuka innych rozwiązań spłaty (np. rozłożenie długu na raty). Jest to więc okoliczność sprzyjająca, bo dzięki temu dłużnik nie popada w kolejny dług, którego mógłby nie spłacić.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *