Co to jest bank

Pierwsze wzmianki o bankach sięgają starożytności. Ludzie zawsze odczuwali potrzebę pomnażania swojego majątku, a odkąd pieniądze w formie banknotów zaczęły mieć wartość nadrzędną, tym bardziej wzrosła potrzeba gromadzenia ich, a także inwestowania.

Rozwój bankowości nierozerwalnie towarzyszy rozwojowi wymiany towarowo-pieniężnej. Pierwszą znaną formą operacji finansowej, którą można porównać do transakcji bankowych, była lichwa polegająca na typowym pożyczaniu pieniędzy lub towarów. Już wtedy znane były odsetki, które miały wynagrodzić lichwiarzom ewentualne ryzyko związane z niewypłacalnością pożyczkobiorcy. Świat się zmienia, jednak pewne utarte struktury oraz mechanizmy funkcjonowania człowieka i pieniądza widać nadal są takie same.

Współczesny bank to instytucja, której zadaniem jest przyjmowanie depozytów, prowadzenie rachunków, przyznawanie pożyczek i kredytów, oferowanie instrumentów inwestycyjnych itp. Istnieje wiele czynności finansowych, których podejmować się może tylko i wyłącznie bank jako instytucja do tego powołana. Jest to przede wszystkim prowadzenie rachunków bankowych, przyjmowanie wypłat pieniężnych na żądanie, przyznawanie kredytów, potwierdzanie akredytyw, udzielanie gwarancji, emisja instrumentów pieniądza elektronicznego czy emitowanie bankowych papierów wartościowych. Oprócz tego banki mogą i najczęściej zajmują się również udzielaniem pożyczek pieniężnych, wykonywaniem terminowych operacji finansowych, udzielaniem poręczeń, przechowywaniem przedmiotów w skrzynkach bankowych (papiery wartościowe, biżuteria itp.), wykonywaniem operacji czekowych i wekslowych itd.

Każdy bank w Polsce nadzorowany jest przez Komisję Nadzoru Finansowego. Nota bene to instytucja, która ma porządkować przebieg wszelkich finansowych operacji, nie tylko bankowych. Same banki są niezwykle ważnym elementem systemu gospodarczego we wszystkich nowoczesnych krajach świata.

3 komentarze

  1. Nigdy nie zastanawiałam się nad historią instytucji jaką jest bank. To bardzo ciekawa pigułka informacji. Z drugiej strony jednak bardzo cieszę się z tego, że żyjemy w czasach współczesnych, gdzie mogę wybrać taki bank, który ma najkorzystniejszą dla mnie ofertę.

  2. Podczas wyboru banku, w którym mam przechowywać i inwestować pieniądze, bardzo ważna jest dla mnie jedna kwestia. Mianowicie, muszę mieć pewność, że moje oszczędności objęte są Bankowym Funduszem Gwarancyjnym. Daje mi to poczucie bezpieczeństwa i pewność, że nawet w razie załamania rynku nie zostanę oszukany.

  3. Ja kieruję się innymi kryteriami podczas wyboru banku. Zależy mi na tym, aby warunki prowadzenia rachunku osobistego były jak najbardziej korzystne. Chcę mieć darmowy dostęp do wszystkich bankomatów, dodatkowe konto oszczędnościowe i debet. Istotny jest również wygląd i obsługa panelu bankowości elektronicznej. Jak dla mnie musi być on jak najbardziej intuicyjny. Cenię sobie również możliwość doładowywania konta telefonu komórkowego na kartę bezpośrednio z rachunku. Jest to dla mnie bardzo duże ułatwienie. A, i najważniejsze. Wysokość opłaty za prowadzenie rachunku – wybieram takie banki, które cenią sobie klientów aktywnie użytkujących konto i nie obarczają ich tego typu kosztami.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *