Czas na odstąpienie od chwilówki – strona prawna

Każdy pożyczkobiorca będący konsumentem w rozumieniu ustawy ma prawo do odstąpienia od umowy pożyczki, nawet, jeśli jest to pożyczka zawierana w parabanku. Taką regulację zawdzięcza się art. 53 ust. 1 ustawy o kredycie konsumenckim (Dz. U. z 2011 r., Nr 126, poz. 715 ze zm.).

Czas na zastanowienie i odstąpienie od umowy

temida
Prawo daje możliwość odstąpienia od umowy pożyczki.

Czas na odstąpienie od chwilówki wynosi 14 dni liczonych od dnia zawarcia umowy. Niekiedy okres ten może ulec zmianie tzn. liczyć możemy od innego dnia, w wyjątkowych sytuacjach, co przedstawione jest w art. 53 ust. 2 tejże ustawy. Mając więc wątpliwości i wystawiając odstąpienie od umowy dnia piętnastego – spójrzmy w zapisy ustawy, być może nasze roszczenie nadal musi zostać przyjęte.

  • Powyższe zapisy odnoszą się także do szybkich pożyczek chwilówek – zawieranych na jakikolwiek okres – 5, 15 czy 30 dni
  • Odstąpienie od chwilówki następuje bez podania przyczyny
  • Wzór na odstąpienie od pożyczki powinien być dostarczony przez samą firmę pożyczkową

Finalizacja odstąpienia od umowy

Odstępując od umowy pożyczki pożyczkobiorca musi w okresie 30 dni od dnia złożenia wniosku, spłacić całą pożyczoną kwotę wraz z odsetkami liczonymi do dnia wypowiedzenia umowy. Pożyczkodawca zaś zwrócić musi pożyczkobiorcy wszystkie opłaty dodatkowe, jeśli takie zostały wcześniej uiszczone – czyli prowizje, inne świadczenia, ubezpieczenia, koszt obsługi pożyczki itd.. (które są niezwykle wysokie w przypadku pożyczek pozabankowych).

Pożyczkobiorca nie ma nakazu zwrotu jedynie:

  • Kosztów poniesionych na rzecz organów administracji publicznej
  • Kosztów związanych z opłatami notarialnymi

Jeśli więc przed zawarciem umowy o pożyczkę, w umowie widniały zapisy o kwotach dotyczących dwóch powyższych kosztów, pożyczkobiorca nadal będzie zmuszony uiścić je względem pożyczkodawcy.

Zapisy prawne – przepisy ustawy o kredycie konsumenckim

Podstawą wyjaśnionych powyżej mechanizmów prawnych są głównie dwa zapisy znajdujące się w ustawie o kredycie konsumenckim.

  1. Art. 54 ust. 1

konsument nie ponosi kosztów związanych z odstąpieniem od umowy o kredyt konsumencki, z wyjątkiem odsetek za okres od dnia wypłaty kredytu do dnia spłaty kredytu

  1. Art. 54 ust. 4

w przypadku odstąpienia od umowy, o którym mowa w art. 53, kredytodawcy nie przysługują żadne inne opłaty, z wyjątkiem bezzwrotnych kosztów poniesionych przez niego na rzecz organów administracji publicznej oraz opłat notarialnych.

Chwilówka prawie za darmo?

Powyższe postanowienia prawne dają szczególne pole do działania klientom instytucji pozabankowych. Pożyczając kwotę na okres od 5 do 30 dni – wybierając przy tym, jak najmniejsze odsetki, można w każdej chwili odstąpić od umowy. A tym samym:

  • Za darmo przedłużyć okres spłaty pożyczki do plus 30 dni (normalnie przedłużenie spłaty pożyczki w parabankach jest odpłatne)
  • Zniwelować koszty prowizji i innych usług dodatkowych
  • Zapłacić za pożyczkę „jak w banku” spłacając tylko odsetki, i to nie za okres całej chwilówki, a jedynie za okres „od – do”: od pożyczenia, do rozwiązania umowy

Niestety, stosując powyższy proceder, firma może nie zechcieć udzielić pożyczki po raz kolejny. Patrząc jednak na mnogość istniejących firm pożyczkowych na terenie Polski, nie trudno znaleźć ofertę jeszcze kolejnego z parabanków.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *