KNF

Komisja Nadzoru Finansowego została powołana do życia w 2006 roku i podlega bezpośrednio prezesowi rady ministrów, czyli premierowi. Już sam ten fakt potwierdza wysoką rangę Komisji w instytucjach naszego państwa.

KNF jest centralnym organem administracji państwowej, a więc swoim KNF zasięgiem obejmuje teren całego kraju. Na czele Komisji stoi prezes, którego powołuje premier. W skład Komisji jako członkowie wchodzą też prezes NBP, przedstawiciel prezydenta, minister finansów oraz minister pracy i polityki społecznej. Głównym zadaniem Komisji jest prowadzenie szeroko rozumianego nadzoru nad działalnością krajowego sektora finansowego, na który składa się m.in. branża bankowa, ubezpieczeniowa oraz kasy spółdzielcze.

KNF oprócz nadzoru nad sektorem finansowym, prowadzi działalność edukacyjną i informacyjną w zakresie funkcjonowania tego rynku. Podejmuje też działania zwiększające konkurencyjność polskiego sektora finansowego oraz współuczestniczy w tworzeniu aktów prawnych bezpośrednio związanych z tą częścią gospodarki. Ponadto śledzi aktualną sytuację w całym sektorze i bada działalność obecnych na nim podmiotów i ich usług pod względem bezpieczeństwa dla klientów. Tym samym dba o przejrzystość i stabilność sektora finansowego. Co więcej, Komisja aktywnie działa także wobec rozwoju sytuacji ekonomicznej na rynku międzynarodowym i kontroluje jej wpływ na krajową gospodarkę.

KNF pełni więc niezwykle ważną funkcję, zarówno z punktu widzenia całego kraju, jak i zwykłych obywateli, na co dzień korzystających z różnych usług finansowych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *