Mini Credit

Okres: do 30 dni | Kwota: Od 100 do 2000 zł

W ramach pierwszej pożyczki w Mini Credit pożyczkobiorcy mogą zaciągnąć kwotę w przedziale od 100 do 500 zł na okres od 5 do 30 dni. Druga pożyczka dostępna jest od kwoty powyżej 800 zł (po terminowej spłacie poprzedniego zadłużenia), trzecia – od 1200 zł, czwarta – od 1500 zł.

Interesanci muszą zarejestrować się w serwisie i dokonać opłaty rejestracyjnej w wysokości 1 gr. Pożyczka po upływie godziny zostaje przelewana na podane we wniosku konto bankowe. Żeby zostać klientem Mini Credit pożyczkobiorca musi mieć nie mniej niż 20, ale nie więcej niż 70 lat, nie figurować w rejestrze dłużników oraz posiadać źródło dochodu. Po złożeniu wniosku pracownik firmy oddzwania w celu weryfikacji podanych danych.

Pożyczkobiorcy mają także możliwość przedłużenia okresu spłaty pożyczki na 5, 15 lub 30 dni (opłata za przedłużenie naliczana jest w zależności od wysokości oraz okresu spłaty zaciągniętej pożyczki).

Jeden komentarz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *