Odstąpienie od umowy pożyczki

Zgodnie z ustawą z dn. 12.05.2011 r. o kredycie konsumenckim (Dz. U. Nr 126, poz. 715 ze zm.) od umowy pożyczki można odstąpić w ciągu 14 dni od jej zawarcia. Obowiązuje to zarówno w przypadku tzw. chwilówek, jak i pożyczek zaciąganych w banku.

Kiedy można odstąpić od umowy pożyczki?

Odstąpić od umowy pożyczki można nawet po wpłynięciu pożyczonych pieniędzy na konto pożyczkobiorcy. Wystarczy stwierdzić, że nie potrzebujemy pożyczki. Nie trzeba jednak podawać powodu rezygnacji. Dotyczy to także pożyczki przez internet.

Odstąpienie od pożyczki jest uznawane po wysłaniu zgodnego ze wzorem wniosku odstąpienia od umowy. Jest na to 14 dni, które liczone są od daty stempla pocztowego znajdującego się na kopercie z wnioskiem. Oznacza to, że można wysłać wniosek o odstąpienie także 14. dnia od daty zawarcia umowy pożyczki i zostanie ona rozwiązana.

Wysyłając wniosek pocztą, dobrze skorzystać z możliwości wysyłki za potwierdzeniem odbioru, aby mieć dowód na nadanie listu. Oświadczenie o odstąpieniu można też dostarczyć do siedziby pożyczkodawcy lub pośrednika finansowego osobiście.

dokument sprawdzany pod lupą
Pamiętaj, że masz prawo do odstąpienia od umowy pożyczki w ciągu 14 dni od jej zawarcia.

Czy odstąpienie od umowy pożyczki zawiera koszta?

Odstąpienie od umowy pożyczki nie zawiera dodatkowych kosztów. W przypadku, gdy klient otrzyma już pożyczkę na konto, musi ją zwrócić. Oprócz pożyczki jest też zobowiązany spłacić odsetki naliczone za czas obejmujący okres od wypłaty pieniędzy do zwrotu pożyczki wraz z odsetkami.

Na spłacenie udzielonej pożyczki i odsetek pożyczkobiorca ma 30 dni od dnia złożenia wniosku o odstąpieniu od umowy pożyczki. Ten czas obowiązuje także pożyczki tzw. chwilówki, które bywają udzielane na okres krótszy niż 30 dni.

W przypadku pożyczki bankowej, bank ma obowiązek zwrócić pożyczkobiorcy opłaty, które poniósł w związku z kosztami udzielenia pożyczki. Nie obejmuje to opłat składanych w organach administracji publicznej i opłat notarialnych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *