Pożyczki pozabankowe online lepiej spłacane przez kobiety

uśmiechnięta kobieta z laptopemWedług najnowszych badań statystycznych Biura Informacji Kredytowej, to kobiety stają się lepszymi klientami wszelkich instytucji finansowych oferujących pożyczki i kredyty. Z analizą tego zjawiska powinni zapoznać się szczególnie pracownicy parabanków – zmniejszając tym samym odsetek odrzuconych wniosków pożyczkowych, który w chwili obecnej wynosi około 50 proc.

 Dlaczego kobiety lepiej radzą sobie z długami?

Wydaje się, że kobiety mają mniejszą skłonność do podejmowania ryzyka. Pożyczki i kredyty, które są przez nie podejmowane, w pełni odpowiadają im potrzebom, a w dodatku poprzedzają je przemyślane decyzje. Kobiety częściej myślą o spłacie pożyczki jeszcze przed jej zaciągnięciem. Mężczyźni za to charakteryzują się większą odwagą, również w kwestiach finansowych. Niestety, ostatecznie działa to na ich niekorzyść.

Wnioskiem BIK z przeprowadzonych analiz, jest informacja, że kobiety lepiej radzą sobie ze spłatą wszelkiego rodzaju zadłużeń. Generują również mniejszy odsetek kredytów straconych.

Czy wiek kobiety ma znaczenie?

Znaczącym czynnikiem wpływającym na jakość spłacania kredytów i pożyczek, jest również wiek kredytobiorców. Według BIK, kobiety z każdej analizowanej grupy wiekowej, radzą sobie ze spłatą zobowiązań lepiej niż mężczyźni. Odsetek straconych kredytów jest mniejszy w przypadku kobiet, w porównaniu z grupą mężczyzn, różnica ta wynosi około 435 tysięcy.

Dodatkowo, warto zaznaczyć, że odsetek kredytów straconych, najmniejszy jest u osób starszych. Prawidłowość ta dotyczy zarówno grupy kobiet, jak i mężczyzn.

Liczba zaciągniętych zobowiązań

Grupa mężczyzn charakteryzuje się również większą liczbą zaciągniętych zobowiązań. Dodatkowo, w grupie mężczyzn, częściej kredytów udziela się osobom młodym – również ta grupa wiekowa naturalnie bardziej zainteresowana jest tego typu produktami. Odwrotna sytuacja obserwowana jest w grupie kobiet, gdzie częściej kredytów udziela się kobietom starszym.

Wszystkie wymienione powyżej zależności dotyczą przede wszystkim szybkich pożyczek, kredytów gotówkowych i ratalnych. W przypadku kredytów hipotecznych, częściej zainteresowane nimi są osoby młode, zarówno z grupy kobiet, jak i z grupy mężczyzn. Analiza ta jednak nie powinna dziwić.

Dlaczego kobiety są lepsze w spłacie pożyczek i kredytów?

Analiza raportu Biura Informacji Kredytowej doczekała się komentarza jednego z profesorów Instytutu Filozofii i Socjologii PAN – profesora Krzysztofa Jasieńskiego. Zdaniem profesora to mniejsza skłonność do ryzyka wśród kobiet odpowiedzialna jest za ich bardziej przemyślane wybory względem pobierana pożyczek i kredytów, a później – ich terminowej i należytej spłaty.

Dodatkowo, kobiety w młodszym wieku, rzadziej pozwalają sobie na zaciągnięcie kredytów, niż mężczyźni w tym samym wieku. Tutaj przyczyna tkwić może także w samej sytuacji ekonomicznej tej grupy wiekowej. Kobiety dostają gorsze posady, a to pociąga również gorszy zarobek. Z tego względu zaciąganie pożyczek czy kredytów zwyczajnie im się nie kalkuluje i mogłoby doprowadzić, w przypadku zachowania nieostrożnego, do całkowitego zadłużenia.

Wzrost zaciąganych kredytów w wieku późniejszym może wiązać się z chęcią odmiany i przeżycia czegoś nowego. W ten sposób, osoby starsze poprawiają na krótki okres swoją obecną sytuację finansową. Pieniądze wydają na niespełnione dotąd potrzeby konsumpcyjne lub inwestują w swoje dzieci i wnuki.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *