Cashout przestał istnieć – zawieszona działalność firmy

Firma Cahsout obecnie nie prowadzi już swojej działalności związanej z udzielaniem pożyczek krótkoterminowych. Istniała na przełomie 2012/2013 roku, aby w połowie roku 2013 usunąć z Internetu całkowicie swoją stronę internetową.

Co się dzieje z Cashout teraz?

Strona internetowa firmy prosperuje od nowa, jednak nie przedstawia oferty firmy pożyczkowej. W zamian znajdziemy tam parę luźnych artykułów w tematach pożyczkowych oraz odnośniki do innych firm pożyczkowych wraz z dużą liczbą reklam.
Z pewnością więc osoba/osoby zajmujące się promocją firmy wciąż zarabiają na popularności witryny Cashout.pl. Niestety, osoby poszukujące szybkiej pożyczki online, nie znajdą na niej interesującej ich oferty.

Wcześniejsza polityka firmy

Nie wiadomo dlaczego firma zarzuciła swoją działalność. Z analizy wcześniejszej jej polityki wynika, że proponowała pożyczki dość drogie. Sam przelew weryfikacyjny kosztował przyszłego pożyczkobiorcę aż 5 zł. Dodatkowo, co jest bardzo niepokojące, firma wymagała od osób składających wniosek, wpłatę wstępną wynoszącą 60 zł. Zgodnie z odnalezionym regulaminem firmy wcześniej zamieszczonym na stronie, czytamy:

„Pożyczkodawca informuje Pożyczkobiorcę o dokonanej rejestracji na adres poczty elektronicznej Pożyczkobiorcy. Pożyczkobiorca wpłaca kwotę 60zł. Po całkowitej spłacie pożyczki kwota ta jest zwracana na rachunek bankowy Pożyczkobiorcy. W sytuacji negatywnej weryfikacji nie podlega ona zwrotowi.”

Co więc tym bardziej zastanawiające, pożyczkobiorca musiał dokonać tej wpłaty jeszcze przed rozpatrzeniem jego wniosku. A więc każdy, kto taki wniosek wypełnił, musiał uiścić na konto firmy dokładnie 65 zł (wraz z opłatą rejestracyjną), a później mógł otrzymać odpowiedź negatywną – kwota wtedy nie została zwracana!
Kolejnym uderzającym zapisem w regulaminie był przymus podpisania weksla in blanco, jako zabezpieczenie pożyczki, w przypadku kiedy doszłoby do podpisania umowy.

Zamknięcie działalności firmy

Klienci firmy nie zostali poinformowani w sposób oficjalny o jej zamknięciu. Z wielu źródeł wynika, że witryna firmy zawierająca wszelkie dane kontaktowe, została po prostu zamknięta w połowie roku 2013. Firma działała na zasadzie „spółki”. Spółka ta była jednak jednoosobowa i reprezentowana przez Paulinę Van Beek. Również to ta osoba zgłosiła likwidację firmy w Krajowym Rejestrze Sądowym. Nastąpiło to w dniu 24.12.2013 roku (a więc pół roku po zlikwidowaniu strony) na mocy „uchwały nr 3/2013 nadzwyczajnego walnego zgromadzenia wspólników”. Sposób reprezentacji spółki przez likwidatorów jest wpisany jako jednoosobowy, więc pod nazwą „nadzwyczajnego walnego zgromadzenia wspólników” kryje się po prostu decyzja Pauliny Van Beek o zawieszeniu działalności swojej firmy.
Firma nadal jest w trakcie likwidacji, co wynika z oficjalnych wiadomości Krajowego Rejestru Sądowego. Nie wiadomo dlaczego wciąż spółka nie została zlikwidowana w pełni, a nadal jest w tym „zawieszeniu”.
Można jedynie spekulować na temat osób poszkodowanych, pożyczkobiorców oszukanych, którzy stracili swoje własne pieniądze starając się uzyskać pożyczkę z Cashout. W chwili obecnej nie można skontaktować się z przedstawicielem firmy.
Prosimy o informacje wszystkie osoby, które starały się o pożyczkę w Cashout. Zarówno my, jak i nasi czytelnicy, chętnie dowiemy się o praktykach podobnych firm – warto ostrzec przed nimi innych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *