Co może służyć jako zabezpieczenie spłaty pożyczki

Jeżeli znaleźliśmy się w trudnej sytuacji finansowej i zdecydowaliśmy się na zaciągnięcie pożyczki gotówkowej, musimy liczyć się z tym, że pożyczkodawca najprawdopodobniej będzie wymagał od nas jakiegoś zabezpieczenia pieniędzy, które nam pożycza. Form takiego zabezpieczania jest dosyć wiele, a najczęściej stosowanymi są poręczenie, weksel i zastaw – jeśli chodzi o stosunkowo niewielkie kwoty pożyczki, w przypadku zaś dużych sum często wykorzystuje się hipotekę nieruchomości.

Poręczenie polega na tym, że osoba poręczyciela (inaczej żyranta) zobowiązuje się względem wierzyciela do spłaty pożyczki w przypadku, kiedy właściwy pożyczkobiorca nie wywiązuje się z warunków umowy, czyli nie uiszcza rat w wyznaczonym terminie. Tym samym poręczyciel staje się współdłużnikiem. Aby zabezpieczyć pożyczkę w ten sposób, poręczyciel musi przy podpisywaniu umowy złożyć pisemne oświadczenie.

Kolejnym sposobem zabezpieczenia pożyczki jest weksel, czyli papier wartościowy, którego wystawca bezwarunkowo zobowiązuje się do spłaty pożyczonej kwoty. Jeżeli dłużnik nie uiszcza rat w wyznaczonym terminie, weksel ułatwi pożyczkodawcy odzyskanie swoich pieniędzy i znacznie przyspieszy ich egzekucję.

Zabezpieczeniem pożyczki może być również zastaw ustanowiony na rzeczy, lub na niektórych prawach zbywalnych (np. akcjach czy obligacjach). Jeśli pożyczkobiorca spłaca w terminie swój dług, zastaw po prostu wygasa, jednak w przypadku, kiedy nie dotrzymuje on swojego zobowiązania, zmuszony jest odstąpić od zastawionej rzeczy. Dla wierzyciela taka forma zabezpieczenia jest o tyle wygodna, że w razie wystąpienia problemów z odzyskaniem użyczonej kwoty może przejąć daną rzecz, sprzedać ją i odzyskać swoje pieniądze. Najczęstszym przedmiotem zastawu jest samochód – w takiej sytuacji podstawą zabezpieczenia jest cesja praw z ubezpieczenia AC dla pożyczkodawcy i oświadczenie przewłaszczenia spisane urzędowo we właściwym Wydziale Komunikacji. Jako zastaw mogą również służyć inne cenne dobra, takie jak maszyny, obrazy, czy mieszkanie. W przypadku tego ostatniego, zabezpieczenie polega na ustanowieniu hipoteki na nieruchomości – jednak taką formę stosuje się tylko w przypadku pożyczek opiewających na duże kwoty.

Reasumując, pożyczkodawca może wymagać dowolnej formy zabezpieczenia spłaty użyczanych drugiej stronie pożyczek. Pożyczkobiorca natomiast musi liczyć się z faktem, że brak terminowej spłaty zobowiązania ma swoje konsekwencje, a pieniądze w tej czy innej formie i tak muszą zostać zwrócone.

Jeden komentarz

  1. Ciekawy artykuł, wiele można się dowiedzieć na temat zabezpieczeń spłaty pożyczki. Właśnie stoję przed decyzją zaciągnięcia potrzebnej sumy i zastanawiam się nad wyborem odpowiedniej instytucji finansowej. Najpierw jednak sprawdzę, jakie zabezpieczenia oferują i co dokładnie niesie ze sobą każda z form. Osobiście najbardziej satysfakcjonowałaby mnie osoba żyranta, ale gdzie tu teraz kogoś takiego znaleźć…

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *