Czy na koszt pożyczki w parabankach wpływa wysokość stóp procentowych

Czasami trudności finansowe mogą zmusić każdego człowieka do zaciągnięcia pożyczki. To dobre rozwiązanie na załatanie dziury w budżecie czy podreperowanie niezbyt korzystnej sytuacji materialnej, bowiem brak gotówki na bieżące zakupy lub uregulowanie rachunków może dosyć znacząco obniżyć komfort naszego spokojnego życia. Ale zaciągnięcie pożyczki to tylko jedna sprawa – ważniejsze jest bowiem spłacanie comiesięcznych rat. A na ich wysokość – o czym nie każdy pożyczkobiorca zdaje sobie sprawę – ma wpływ przede wszystkim wysokość stóp procentowych.

Oznacza to mianowicie, że oprocentowanie pobranej pożyczki jest zmienne i pośrednio uzależnione od aktualnej wysokości stopy procentowej, dokładnie stopy lombardowej NBP. Od czego zależy jej wielkość? Od poziomu, który został wyznaczony przez Radę Polityki Pieniężnej. Na podobnej podstawie wyznacza się wysokość oprocentowania zaciąganych przez interesantów kredytów w bankach, a także oprocentowanie lokat. Zgodnie z tym, jeżeli bank centralny podnosi wysokość stopy procentowej, rośnie także poziom oprocentowania pożyczek udzielanych zainteresowanym klientom – co nie jest dla nich ani korzystną, ani pożądaną wiadomością. Ponieważ wraz z podniesieniem się oprocentowania, wzrasta także wysokość comiesięcznej raty, którą muszą uregulować. A – jak wiadomo – nikt nie lubi podwyżek cen – w żadnej sferze. Co grosza, stopy procentowe mogą rosnąć bardzo szybko w bardzo krótkim czasie, na co mają wpływ między innymi rozmaite perturbacje gospodarcze oraz presja inflacyjna. Ale w dogodnych warunkach mogą też spadać, przez co pożyczki stają się tańsze.

Zatem w dużej mierze to od wysokości stopy procentowej zależy, ile będziemy musieli zapłacić wybranej przez nas instytucji za udzieloną nam pożyczkę. Jednak nie jest to jedyny czynnik w tej kwestii. Warto głębiej zaznajomić się z tym zagadnieniem, aby później nie rozczarować się wysokością spłacanej raty.

2 komentarze

    1. to niestety dotyczy wszystkich rat, więc jeżeli chce się uniknąć takich sytuacji, to lepiej brać pożyczki czy kredyty na krótszy okres czasu, wtedy jest mniejsze prawdopodobieństwo, że coś skoczy w górę

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *